آموزش پاسکال

پارامترهای ارزشی در پاسکال

پارامترهای ارزشی در پاسکال

به پارامترهایی گفته می شوندکه فقط میتوان از انها برای ارسال مقادیر به پروسیجر ها استفاده نمود
برای مثال در برنامه زیر از پارامتر های ارزشی استفاده شده است

Procedure Add (A,B : Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
end;

begin
 Add (10,5);
end.

توجه داشته باشید که مقادیر 10 و 5 به ترتیب به متغییر های A و B نسبت داده خواهند شد
همچنین شما میتوانید به جای مقدار دهی مستقیم از متغییر ها نیز استفاده نمایید
برای مثال به برنامه زیرتوجه کنید

Var
 C,D : Integer;

Procedure Add (A,B ; Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
end;

begin
 C := 10;
 D := 5;
 Add (C,D);
end.

عملکرد این برنامه نیز با برنامه قبلی یکسان بوده
و تفاوت دراین است که در این برنامه مقدار متغییر های C و D به متغییر های A و B تخصیص داده شد
توجه داشته باشید که اگر در پروسیجر Add روی مقادیر متغییر A , B تغییری بوجود اورید
هیچ تاثیری روی متغییر های C , D  نخواد گذاشت
همچنین اسامی پارامتر میتوانند با اسامی تعاریف سراسری یکسان باشند
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

Var
 A,B : Integer;

Procedure Add (A,B ; Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
end;

begin
 A := 3;
 B := 4;
 Add (10,5);
 WrteLn(A+B);
end.

برنامه فوق باعث نمایش اعداد 15 و 7 خواهند شد
به این دلیل که مقادیر 10 و 5 به پارامتر های A , B تخصیص داده خواهند شد
و بعد از اتمام اجرای پروسیجر پارامترهای A , B در بلوک اصلی برنامه شناخته شده نیستند

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا