آموزش دلفی

اجزای سازنده برنامه دلفی

اجزای سازنده برنامه دلفی


همان طور که گفته شد دلفی یک زبان شی‌گرا است
به همین دلیل بسیاری از اجزای برنامه از قبل نوشته شده
تحت عنوان کلاس های مختلفی ارئه شده اند
برنامه دلفی ازمجموعه ای از کلاس ها (اشیا) زیر برنامه ها و توابع تشکیل میشود
نمونه ای از یک نوع ساده را متغیر و نمونه ای از یک کلاس را شی می نامند
اشیا دارای دو دسته از عناصر هستند

  • عناصر داده ای
  • عناصر رویه ای

عناصر رویه ای اشیا را متد (Method) نیز می نامند
اعضای داده ای برای ذخیره صفات اشیا و متدها برای پیاده سازی رفتار اشیا مورد استفاده قرار می گیرند
دقت داشته باشید که کلاس ها اشیا و زیر برنامه هایی که از قبل نوشته شده اند
در فایل هایی ذخیره میشوند که ما آنها را یونیت می نامیم
برای استفاده از کلاس ها اشیا و زیر برنامه های از قبل نوشته شده
باید یونیت مربوط به آن را به برنامه خود پیوند دهیم (ضمیمه) کنیم
برای ضمیمه کردن یونیت ها به برنامه از دستور uses استفاده میشود
به عنوان مثال اگر یونیتی به نام ubit1 داشته باشیم
به صورت زیر به برنامه الحاق میشود

uses unit1;

برای دسترسی به اجزای اشیا از نقطه استفاده میکنیم
به عنوان مثال اگر :
شیء به نام Tedit داشته باشیم و این شیء یک عنصر داده ای به نام data داشته باشیم
دستور زیر به این عضو مقدار میدهد

Tedit.Data :=15;

برای اجرای رویه ای که عضو اشیا است به همین ترتیب عمل میشود
به عنوان مثال اگر شیء Tedit زیر برنامه ای به نام Change داشته باشد که دارای دو پارامتر باشد
این رویه به صورت زیر اجرا میشود
(a  و b پارامتر های زیر برنامه اند )

Tedit.Change (a, b);

 

[adinserter block="1"]
4.9/5 - (15 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا