آموزش پاسکال

تعاریف سراسری و محلی در پاسکال

تعاریف سراسری و محلی در پاسکال

پروسیجرها نیز همانند برنامه اصلی می توانند شامل تعاریف مختلفی نظیر متغیرها، ثابتها، برچسبها و… باشند
که به آنها تعاریف محلی گفته می شود.
تعاریف محلی باید قبل از شروع بلوک کد پروسیجر قرار گیرند.
برای مثال در برنامه زیر از تعاریف محلی استفاده شده است

Procedure Add;
 Var
 A,B : Integer;
begin
 ReadLn(A,B);
 WiteLn(A+B);
end;
 
begin
 Add;
end.

توجه داشته باشید تعاریف محلی فقط دربلوکی که در ان تعریف میشوند قابل استفاده هستند
برای نمونه دربرنامه قبل تعاریف A , B فقط دربلوک مربوط به پروسیجر Add قابل استفاده هستند
به تعاریف مربوط به برنامه اصلی تعاریف سراسری گفته میشوند
به این دلیل که تعاریف سراسری درکل برنامه (حتی در پروسیجرها و توابع ) قابل استفاده هستند
برای مثال به برنامه زیرتوجه کنید :

 Var                تعاریف سراسری
 A,B : Integer;          تعاریف سراسری 

Procedure Add;
 Var               تعاریف محلی
 C : Integer;           تعاریف محلی
begin
 C:=A+B;
 WiteLn(C);
end;
 
begin
 ReadLn(A,B);
Add;
end.

دربرنامه قبلی از دو متغییر سراسری A , B و همچین از یک متغییر محلی به نام C نیز استفاده شده است
دربدنه پروسیجر Add  از متغییر های سراسری A,B  استفاده شده است و این از نظر پاسکال قابل قبول است
توجه داشته باشید که دربلوک اصلی برنامه از متغییر c استفاده شده است
و دلیل این امر آن است که متغییر C یک تعریف محلی پروسیجر Add است
و اگر از ان دربوک اصلی برنامه استفاده کنید از نظر پاسکال غیر قابل قبول خاهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا