آموزش پاسکال

پروسیجر TextMode در پاسکال

پروسیجر TextMode در پاسکال :

از این پروسیجر برای تعیین حالت متن صفحه نمایش استفاده میشود
شکل

Procedure TextMode (Mode : Integer);

توضیحات : پارامتر Mode باید از نوع Integer باشد
در حقیقت از پارامتر Mode برای تعیین حالت متن صفحه نمایش استفاده میشود
برای تعیین حالت متن صفحه نمایش میتوانید از ثابتهایی که برای این منظرو در نظر گرفته شده اند استفاده کنید
در جدول زیر به شرح این ثابتها پرداخته شده است

اسامی ثابت حالت اندازه ( سطر * ستون ) وفق دهنده
BW40 0 25*40 سیاه و سفید
CO40 1 25*40 رنگی
BW80 2 25*80 سیاه و سفید
CO80 3 25*80 رنگی
Mono 7 25*80 تک رنگ
Font8*8 256 43/50*80 EGA یا VGA

مثال

uses Crt;
begin
 ClrScr;
 TextMode(BW40);
 WriteLn('Hello');
 ReadLn;
 TextMode(CO80);
 WriteLn('Goodby');
 ReadLn;
end.

با اجرای برنامه فوق کوجب نغییر حالت متن صفحه نمایش به حالت BW40 و نمایش کلمه Hello خواهد شد
سپس با فشردن کلید Enter حالت متن صفحه نمایش به حالت C080 تغییر یافته و کلمه Goodby نمایش داده خواهد شد
از کلید Enter برای خروج از برنامه استفاده کنید.

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا