آموزش پاسکال

پروسیجر TextBackground در پاسکال

پروسیجر TextBackground در پاسکال :

از این پروسیجر برای تعیین رنگ زمینه کاراکتراستفاده میگردد
شکل

Procedure TextBackground(Color : Byte);

توضیحات : پارامتر Color باید از نوع Byte باشد
در حقیقت از پارامتر Color برای تعیین رنگ زمینه کاراکتر استفاده میشود
برای تعیین رنگ زمینه کاراکتر میتوانید از هشت رنگ مختلف استفاده نمایید
همچنین میتوانید از ثابتهای که برای این منظور در نظر گرفته شده اند نیز استفاده کنید
جدول زیر شامل کد و نام رنگهایی است که میتوانید برای رنگ زمینه کاراکتر از آنها استفاده کنید

   سیاه    0    Black
آبی    1 Blue
سبز      2 Grenn
فیروزه ای      3  Gyan
قرمز      4  Red
 سرخابی     5 Magenta
قهوه ای     6  Brown
  خاکستری روشن      7     LightGray

 

نکتــــــــــــــه
 در صورتی که با استفاده از این پروسیجر رنگ زمینه کاراکتر را تغییر داده
وسپس از پروسیجر ClrScr برای پاک نمودن صفحه استفاده کنید
رنگ زمینه صفحه تغییر میکند

مثال

uses Crt;
begin
 TextBackground(Blue);
 WriteLn('Hello');
 TextBackground(Red);
 WriteLn('Goodby');
 TextBackground(0);
end.

با اجرای برنامه فوق ایتدا کلمه Hello با رنگ زمینه آبی و سپس با رنگ زمینه قرمز نمایش داده خواهد شد
در نهایت رنگ زمینه قرمز نمایش داده شده با رنگ سیاه تنظیم می گردد و برنامه خاتمه می یابد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا