آموزش پاسکال

پروسیجر NormVideo در پاسکال

پروسیجر NormVideo در پاسکال :

از این پروسیجر برای تنظیم شدت نور کاراکتر ها با وضعیت قبل از اجرای برنامه استفاده میشود
شکل :

Procedure NormVideo;

توضیحات : فراخوانی این پروسیجر موجب تنظیم بیت مربوط به روشنایی کاراکتر ها با وضعیت قبل از اجرای برنامه خواهد شد
مثال

uses Crt ;
begin
 TxetColor('Blue');
 WriteLn('Hello');
 HighVideo;
 WriteLn('Hello');
 NormVideo;
 WriteLn('Hello');
end.

در برنامه فوق از پروسیجر TextColor استفاده شده است
برای کسب اطلاعات بیشتر به پست های اینده مراجعه کنید
با اجرای برنامه فوق ابتدا کلمه Hello با رنگ آبی و با شدت روشنایی فعال و سپس با رنگ آبی روشن نمایش داده میشود
در نهایت شدت روشنایی با وضعیت با وضعیت قبل از اجرای برنامه تنظیم گردیده
و کلمه Hello با رنگ آبی وشدت روشنایی فعال نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا