آموزش پاسکال

پروسیجر LnsLine در پاسکال

پروسیجر LnsLine در پاسکال :

از این پروسیجر برای درج یک سطر خالی استفاده میشود
شکل :

Procedure LnsLine;

توضیحات : فراخوانی این گروسیجر موجب درج یک سطر خالی در سطر جاری خواهد شد
توجه داشته باشید که آخرین صفحه از بین خواهد رفت و کلیه خطوطی که زیر سطر جاری قرار داشته باشید
که آخرین صفحه از بین خواهد رفت و کلیه خطوطی که زیر سطر جاری قرار داشته باشند
به اندازه یک سطر به سمت پایین منتقل خواهند شد
همچنین مجل مکان نما تغییری نخواهد کرد

مثال :

uses Crt;
begin
 InsLine;
 WriteLn('Hello');
end.

اجرای برنامه فوق موجب درج یک سطر جدید و نمایش کلمه Hello خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا