آموزش پاسکال

پروسیجر Insert در پاسکال

پروسیجر Insert در پاسکال

از این پروسیجر برای درج یک زیر رشته در رشته دیگر استفاده میشود
شکل

Procedur Insert (Siurce : String ; Var S : String ; Index : Integr );

توضیحات : پارامتر Source باید از نوع کاراکتری یا رشته باشد
در حقیقت مقدار این پارامتر به عنوان زیر رشته درج خواهد شد
پارامتر S باید یک متغییر از نوع رشته ای باشد و شامل رشته ای خواهد بود
که زیر رشته مورد نظر در آن درج خواهد شد
پارامتر Index باید یک عبارت باید یک عبارت یا عدد یا عدد از نوع صحیح باشد
و برای تعیین محل شروع درج زیر رشته درج زیر رشته به کاربرده می شود
مثال

var
 A : String ;
begin
 A : = 'Wiki';
 Integer ('Delphi', A , 6 );
 WriteLn(A);
end.

با اجرای برنامه فوق باعث نمایش رشته Wiki Delphi خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا