آموزش پاسکال

پروسیجر GotoXY در پاسکال

پروسیجر GotoXY در پاسکال :

از این پروسیجر برای انتقال مکان نما به محلی مشخص استفاده می شود
شکل :

Procedure GotoXY(X,Y:Byte);

توضیحات : پارامتر های X , Y باید از نوع Byte باشند
از پارامتر X برای تعیین ستون و از پارامتر Y برای تعیین سطر استفاده میشود
مثال

uses Crt ;
begin
 ClrScr;
 GotoXY(38,12);
 WriteLn('Hello');
end.

با اجرای برنامه فوق ابتدا صفحه نمایش را پاک نموده و سپس مکان نما را به وسط صفحه نمایش منتقل میکند
و کلمه Hello را نمایش میدهد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا