آموزش پاسکال

پروسیجر GetDir در پاسکال

پروسیجر GetDir در پاسکال

ازا ین پروسیجر برای مشخص نمودن فهرست جاری یک درایو استفاده میشود
شکل

procedure GetDir(D:Byte;Var S :string);

توضیحات : پارامتر  D  باید یک عبارت یا عدد از نوع   Byte  باشد
درحقیقت ازپارامتر  D  برای تعیین درایو مرود نظر استفاده میشود
مقدار پارامتر  D  باتوجه به جدول زیر باعث تعیین درایو خواهدشد

درایو مقدار
جاری 0
A 1
B 2
C 3
D 4

پارامتر S باید یک متغییر رشته ای باشد
در حقیقت فهرست جاری درایو مورد نظر به صورت یک رشته درون پارامتر S قرارخواهد گرفت
مثال

Var
 A:String;
begin
 GetDir(0,A);
 WriteLn(A);
end.

با اجرای برنامه فوق باعث نمایش فهرست جاری خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا