آموزش پاسکال

پروسیجر DelLine در پاسکال

پروسیجر DelLine در پاسکال :

از این پروسیجر برای حذف سطر جاری استفاده میشود
شکل :

Procedure DelLine;

توضیحات : فراخوانی این پروسیجر بعث حذف سطر جاری و انقتال سطرهای بعدی به بالا خواهد شد
توجه داشته باشید که محل مکان نما تغییر نخواهد کرد
همچنین یک سطر خالی در انتهای صفحه ایجاد میگردد
مثال

uses Crt ;
begin
 WriteLn ('Hello');
 DelLine;
end.

با اجرای برنامه فوق ابتدا کلمه Hello را نمایش داده و مکان نما را به باتدای سطر بعد منتقل میکند
سپس سطر مورد نظر حذف میگردد و سطر های بعدی به اندازه یک سطر به بالا منتقل میشود

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا