آموزش پاسکال

پروسیجر Delay در پاسکال

پروسیجر Delay در پاسکال :

ازاین پروسیجر برای ایجاد وقفه در اجرای برنامه استفاده می شود
شکل :

procedure Delay (MS : Word);

توضیحات : پارامتر MS باید از نوع Word باشد در حقیقت این پروسیجر از پارامتر MS برای تعیین مدت زمان وقفه استفاده میکند
مدت زمان وقفه بر حسب میلی ثانیه تعیین می شود
توجه داشته باشید هر ثاینه برابر با 1000 میلی ثانیه است .
مثال

uses Crt;
begin
 WriteLn('Hello');
 Delay(2000);
 WriteLn('Goodby');
end.

با اجرای برنامه فوق ابتدا کلمه Hello و پس از دو ثانیه کلمه Goodby را نمایش خواهد داد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا