آموزش پاسکال

پروسیجر AssignCrt در پاسکال

پروسیجر AssignCrt در پاسکال :

از این پروسیجر برای ارسال سریع اطلاعات به صفحه نمایش یا چاپگر استفاده میشود
شکل :

Procedure AssingCrt (Var f : Text);

توضیحات : پارامتر f باید متغیری از نوع فایل متنی باشد
در مورد فایل های متنی در پست های اینده توضیحاتی داده خواهد شد

uses Crt;
var
 MyFile : Txet;
begin
 AssignCrt(MyFile);
 Rewrite(MyFile);
 WriteLn(MyFile,'Hello');
 Close(MyFile);
end.

با اجرای برنامه فوق کلمه Hello به سرعت نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا