آموزش پاسکال

پروسیجر Inc در پاسکال

پروسیجر Inc در پاسکال

از این پروسیجر برای درج یک زیر رشته در رشته دیگر استفاده میشود
شکل

Procedur Inc (var x [; n : Integer ]);

توضیحات :پارامتر x باید متغییر از نوع ترتیبی باشد
پارامتر n اختیاری است و در صورتی که از ان استفاده کنید
باعث تعیین تعداد واحدی خواهید شد
که به پارامتر x اضافه خواهد شد در صورتی که از پارامتر n استفاده نکنید
یک واحد به پارامتر x خواهد شد

مثال

var
 A,B : Integer ;
begin
 A : =10;
 b : =20;
 Inc(A);
 WriteLn(A);
 WitteLn(B);
end.

اجرای برنامه فوق موجب نمایش اعداد 11 و 25 خواهد شد

[adinserter block="1"]
3/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا