آموزش پاسکال شی‌گرا

پارامترهای پیش فرض در پاسکال شی‌گرا

پارامترهای پیش فرض در پاسکال شی‌گرا

آیا تا کنون در برنامه نویسی پاسکال با تابع یا پروسیجر برخورد کرده اید
که در اغلب موارد پارامترها یکسانی را به آن ارسال کرده باشید ؟
آیا بهتر نبود که این ارسال پارامتر به نحوی به صورت خودکار انجام شود ؟!
تعجب میکنید این عمل اکنون در پاسکال شی‌گرا امکان پذیر است

{تعریف پروسیجر}
procedure ShowMess(SayHello : Boolean = True);

{پیاده سازی پروسیجر}
procedure ShowMass (SayHello : Boolean);
begin
 if SayHello
 then ShowMessage('Hello');
 else ShowMessage('Goodbye');
end;

شما می توانید این تابع را بدون پارامتر یا به همراه پارامتر فراخوانی کنید
در صورتی که این تابع را بدون پارامتر فراخوانی کنید
دلفی به صورت خودکار از مقدار پیش فرض برای تعیین مقدار پارامتر استفاده خواهد کرد
شما میتوانید در مواقع لزوم تابع را به همراه پارامتر فراخوانی کنید
لذا هر دو فراخوانی زیر معتبر هستند

ShowMess;
ShowMess(False);

 

 

امتیاز به این مطلب

5/5 - (2 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

3Qe

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا