آموزش پاسکال

پارامترهای مرجع در پاسکال

پارامترهای مرجع در پاسکال

به پارامترهای گفته می شود که میتوان از انها برای ارسال و دریافت مقادیر استفاده نمود
برای تعیین پارامترمرجع باید قبل از ذکر نام ان از کلمه رزرو شده Var استفاده کنید
همچنین در فراخوانی پروسیجر هایی که دارای پارامتر مرجع هستند باید از یک متغییر هم نوع استفاده کنید
برای مثال به برنامه زیرتوجه کنید

Var
 A : Ineger;

Procedure Add (B,C  : Integer ; Var D : Integer);
begin
 D := B+c;
end;

begin
 Add (10,5,A);
 WiteLn(A);
end.

اجرای برنامه فوق باعث نمایش عدد 15 خواهدشد
به این دلیل که در پروسیجر Add از پارامترمرجع D استفاده شده است و روی آن تغییر صورت گرفته است
لذا این تغییر به عنوان خروجی پروسیجر روی متغییر A اعمال میگردد

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا