آموزش پاسکال

نحوه تعریف پروسیجرها در زبان پاسکال

نحوه تعریف پروسیجرها در زبان پاسکال

نحوه تعریف پروسیجرها در زبان پاسکال همان طور که گفته شد
پروسیجرها تکه برنامه های مستقلی هستند که عمل خاصی را انجام میدهند.
برای تعریف یک پروسیجر در زبان پاسکال به دو چیز نیاز دارید

 • نام پروسیجر
 • بلوک کد پروسیجر

برای تعیین نام پروسیجر از کلمه رزرو شده Procedure و سپس نام مورد نظر استفاده می شود.
برای تعیین بلوک کد مربوطه از کلمه رزرو شده begin و سپس کلمه رزرو شده end استفاده می شود.
توجه داشته باشید که باید بعد از کلمه رزرو شده end از علامت سمیکالن ; استفاده شود.
شما باید دستورات اجرایی پروسیجر مربوطه را درون بلوک کد پروسیجر مورد نظر قرار دهید.
شما می توانید از نام پروسیجر برای فراخوانی آن استفاده نمایید.
برای مثال در برنامه زیر یک پروسیجر تعریف و استفاده شده است:

Var
 A, B : Integer;
Procedure Add;      نام پروسیجر
begin
  WriteLn(A+B);     بلوک
end;           بلوک
begin
 A : = 10;
 В := 5;
Add;           فراخوانی پروسیجر 
end.

با اجرای برنامه فوق کنترل برنامه به اولین سطر بلوک اصلی برنامه منتقل می گردد.
سطر اول موجب مقداردهی متغیر A با عدد 10 و سطر دوم باعث مقداردهی متغیر B با عدد 5 می گردد.
زمانی که کنترل برنامه به خط سوم برسد، با توجه به نام پروسیجر کنترل برنامه به درون بلوک مربوط به آن انتقال می یابد
بعد از اجرای دستور خروجی مجددا کنترل برنامه به بلوک اصلی باز خواهد گشت
و کلمه رزرو شده  end  باعث خاتمه برنامه می شود
همان طور که مشاهده میکنید ایجاد و استفاده از پروسیجرها بسیار اسان است و شما میتوانید دربرنامه های خود از انها استفاده نمایید

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا