آموزش پاسکال

نحوه استفاده از دستور With در پاسکال

نحوه استفاده از دستور With در پاسکال :

با استفاده از دستور With میتوان بدون تکرار نام متغیر به فیلدهای رکورد دسترسی پیدا نمود
شکل کلی استفاده از دستور With به صورت زیر است

With نام متغیر do دستور ;

برای مثال در مورد برنامه قبلی میتوان از دستور with به صورت زیر استفاده نمود

with A do
 Name := 'Wiki';

با توجه به اینکه بعد از دستور with میتوان یک دستور قرار داد لذا میتوانید از دستور مرکب نیز استفاده نمایید

with A do
begin
 Name :='Wiki';
 Family :='Delphi';
 Age := 21;
end.

برای مثال در برنامه زیر از دستور With استفاده شده است

Type
 Student_Record = Record
  Name  : String [10];
  Family  : String [15];
  Age  : Byte ;
var
 A: Student_Record;
begin
 with A do
 begin
 Name :='Wiki';
 Family :='Delphi';
 Age :=21;

 WriteLn(Name);
 WriteLn(Family);
 WriteLn(Age);
end;

ReadLn;
end.

 

5/5 - (3 امتیاز)

امتیاز به این مطلب

5/5 - (3 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید