آموزش پاسکال

مقدار دهی اولیه Initialization در پاسکال

مقدار دهی اولیه Initialization در پاسکال :

این قسمت اختیاری است با استفاده از این قسمت میتوایند مقادیر اولیه را تعیین نمایید
معمولا در اینجا بونیت ها از این قسمت استفاده نخواهند کرد
برای مثال به یونیت زیر توجه نمایید

unit Myunit ;
interface
 procedure Add(A,B :Integer);
implementation
 procedure Add(A,B :Integer);
 begin
  WriteLn(A,B);
 end;
end.

یونیت فوق شامل یک پروسیجر با نام Add می باشدکه دارای دو پارامتر است
همان طور که مشاهده میکنید در قسمت implementation فقط نام پروسیجر ذکر شده و از ذکر پارامترهای آن خودداری شده است
ذکر پارامترهاپروسیجر ها و توابعی که در قسمت Interface معرفی شده باشند
برای قسمت implementation اختیاری است

توضیحات زیر برای کامپایلر پاسکال توضیح داده شده

در صورتی که گزینه Compile را از منوی اصلی برنامه پاسکال انتخاب نمایید یا در دلفی آن را کامپایل کنید
موجب ترجمه یونیت خواهید شد
اگر از طریق Compile >Destination در برنامه پاسکال محل ایجاد فایل را روی (دیسک سخت) هارد دیسک تنظیم نموده باشید
با انجام این عمل ترجمه فایلی با پسوند Tpu ایجاد می گردد
توجه داشته باشیدکه نام پنجره ویرایشی برای ایجاد فایل Tup مود استفاده قرار خواهد گرقت
لذا باید قبل از عمل ترجمه یونیت را درون فایلی ذخیره با نام MyUnit.Pas ذخیره نمایید تا با ترجمه ان فایل MyUnit.TPU ایجاد گردد
برای استفاده از یونیت مورد نظر فقط وجود فایل TPU آن ضروری است

نکتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فایل TPU در مسیر ایجاد خواهند بود که از طرق گزینه  Option > Derectiries  تعیین شده است

 

در صورتی که یونیت مربوط به مثال قبل را به درستی ایجاد نموده باشید
میتوانید ازآن در برنامه خود استفاده نمایید
برای مثال در برنامه زیر از یونیت مرود نظر استفاده شده است

uses Myunit;
begin
 Add(10,5);
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 15 نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا