آموزش پاسکال

معرفی پروسیجرها به روش Forward در پاسکال

معرفی پروسیجرها به روش Forward در پاسکال

همان طور که قبل از استفاده متغییر ها ثابتها شناسه ها و … باید آنها را تعریف نموده باشید
این قانون در مورد پروسیجر ها نیز صادق است
و شما فقط میتوانید پروسیجرهایی را فراخوانی کنید که از قبل معرفی شده باشند
برای مثال اگر دو پروسیجر داشته باشیم که به ترتیب تعریف شده باشند
پروسیجر دوم می تواندپروسیجراول را فراخوانی نماید
اما در حالت عادی پروسیجر اول نمی تواند پروسیجر دوم را فراخوانی کند
برای حل این مساله باید پروسیجر دوم را به روش Forward معرفی نمایید
شکل کلی معرفی پروسیجر ها به روش Forward به صو زیر است

Procedure پارامترها] نام پروسیجر];Forward;

 

Procedure Multiply (A,B : Integer); Forward;

Procedure Add(A,B Integer);
begin
 WriteLn(A+B);
 Multiply (A,B);
end;

Procedure Multiply (A,B : Integer);
begin
Procedure Add(A*B);
end;

begin
 WriteLn(10,5);
end.

با اجرای این برنامه اعداد 15 و 50 نمایش داده خواهد شد
به این دلیل که پروسیجر Multiply  به روش Forward معرفی شده است
بنابراین فراخوانی آن از درون پروسیجر add از نظر پاسکال قابل قبول است

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا