آموزش پاسکال

محاسبه تعداد عناصر آرایه در پاسکال

محاسبه تعداد عناصر آرایه در پاسکال :

تعداد عناصر یک آرایه با توجه به ابعاد آرایه محاسبه میشود
در آرایه های یک بعدی روش محاسبه تعداد عناصر به صورت زیر است

 1 + حد پایین – حد بالا = تعداد عناصر آرایه یک بعدی

برای مثال به آرایه زیر توجه کنید .

A : Array [5..10]  of  integer;

برای محاسبه تعداد عناصر این آرایه از فرمول مربوط استفاده میشود

1 +  5  – 10  = تعداد عناصر آرایه A

لذا آرایه A  دارای 6 عتصر است برای محاسبه تعداد عناصر آرایه از فرمول مربوط استفاده میشود

(1 + حد پایین بعد دوم – حد بالا بعد دوم)*(1 + حد پایین بعد اول – حد بالا بعد اول)=تعداد عناصر آرایه دوبعدی

برای مثال به آرایه زیر توجه کنید

A : Array [1..3,2..6] of Integer;

برای محاسبه تعداد عناصر این آرایه از فرمول مربوطه استفاده میشود.

(6-2+1)*(3-1+1) =  تعداد عناصر آرایه   A

لذا آرایه A دارای 15 عنصر است

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا