آموزش پاسکال شی‌گرا

مجموعه‌ها در پاسکال شی‌گرا

مجموعه‌ها در پاسکال شی‌گرا

مجموعه هادر دلفی از کاربرد بالایی برخوردارند
اگردر سیستیم عامل ویندوز با فونت ها کار کرده باشید
با مفاهیم نظیر Bold,Italic,UnderLine,Strikeout آشنا هستید
یک فونت میتواند شامل ترکیبی از این حالات یا فاقد تمامی حالات باشد
در چنین وضعیتی استفاده ازمجموعه بهترین انتخاب است
یک مجموعه با استفاده از کلمه کلیدی Set تعریف میشود

type
 TfontStyle = (fsBold, fsItalic, fsUnderline, fsStrikOut );
 TfontStyles = set of TfontStyle;

فراموش نکنید که عملگر های مجموعه ای
نظیر اجتماع + تفاضل – و اشتراک * در کارد کردن با مجموعه ها قابل استفاده خواهند بود

Font.Style := Font.style + [fsBolde];
Font.Style := Font.style - [fsItalic];
Font.Style := Font.style * [fsBolde, fsItalic];

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا