آموزش دلفی

متغیرها در دلفی

متغیرها در دلفی

متغیرها نام‌هایی برای کلمات حافظه اند و محتویات انها ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کنند
برای نامگذاری متغیرها ترکیبی از حروف a تا z  و ارقام و خط ( آندرلاین )  (ـ) استفاده میشود
به این معنی که فاصله بین نام متغیر نبیاد وجود داشته باشد
بعضی از اسامی مجاز برای متغیر ها عبارتند از : test1 و SUM و s_1 دقت داشته باشید
که در نامگذاری متغیر ها تفاوتی بین حروف کوچک و بزرگ نیست که در زبان دلفی این یک قانون است که دلفی کوچکی و بزرگی تفاوتی قائل نیست

به عنوان مثال متغیر sum با متغیر SUM یکی است

تعریف متغیر ها

منظور از تعریف متغیر ها انتخاب نام و تعیین نوع آنها است
متغیر فاقد نوع در دلفی شناخته شده نیست
برای تعریف متغیر ها از کلمه کلیدی var استفاده میشود

var نوع متغیر :نام متغیر;

به عنوان مثال دستور زیر متغیر x و y را از نوع integer تعریف میکند

var x,y :integer;

اکنون دستورات زیر را درنظر بگیرید

var
 m,n :byte;
 ch1,ch2 : char;

دستو اول متغیر های m و n را از نوع byte و دستور دوم متغیر های ch1 و ch2 را از نوع char تعریف میکند

مقداردادن به متغیر ها

متغیر ها باید داده ها را ذخیره نمایند و به دو صورت میتوان به متغیر ها مقدار داد.

  1. با استفاده از دستورات انتساب که با =: انجام میشود
  2. با استفاده از دستورات ورودی

دستورات زیر را در نظر بگیرید

var
 p : integer;
 ch :char;
 f : real;
 p := 15;
 ch := 'a';
 f := 15.5;

در این دستوران متغیر های p و ch و f تعریف میشوند و سپس با دستور انتساب مقدار میگرند
15 در p  و ‘a’ در ch و 15/5 در f قرار میگیرد
هنگامی که داده ها با دستورات ورودی از صفحه کلید یا دستگاه دیگری خوانده میشود در متغیر ها قرار میگیرند

[adinserter block="1"]
4/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا