آموزش پاسکال

فرمت بندی خروجی در پاسکال

فرمت بندی خروجی در پاسکال

شما می توانید داده های از نوع عددی منطقی و کاراکتری را به صورت فرمت بندی شده ارسال نمایید
برای انجام عمل فرمت بندی خروجی باید حدود میدان را تعیین نمایید
شکل کلی فرمت بندی خروجی به صورت زیر است

( [تعداد ارقام سمت راست نقطه اعشار] پهنای میدان :  داده خروجی  ) ;

دستورخروجی پهنای میدان بر اساس تعداد کاراکتر تعیین می شود
و داده خروجی از سمت راست میدان تراز خواهد شد
برای مثال به برنامه زیرتوجه نمایید

begin
 Write('Wiki delphi':12);
end.

در این برنامه پهنای میدان 12 کاراکتر در نظر گرفته شده است
با توجه به اینکه داده خروجی دارای طول 10 کاراکتر می باشد
و عمل تراز ان از سمت راست میدان خواهد گرفت
لذا خروجی این برنامه عبارت است از سه کاراکتر فاصله که به دنبال ان رشته  wiki delphi  خواهد بود

ӨӨwiki delphi

توجه داشته باشید که نماد Ө برای نشان دادن فاصله به کار برده شده است
و در واقع به جای Ө فضای خالی خواهد بود
حال به برنامه زیر توجه نمایید

begin
 Writ(10.5:3:2);
end.

با اجرای این برنامه خروجی زیر نمایان خواهد شد

1.05E+01

توجه داشته باشید اگر پهنای میدان را تعیین نکنید خروجی زیر نمایان خواهد شد
حال به برنامه زیر توجه کنید

begin
 Write(10.5:3:2);
end.

با توجه به اینکه پهنای میدان از داده مورد نظر کوچک تر است
لذا فضای اضافی به صورت خودکار به آن اضافه خواهد شد و خروجی زیر نمایان میگردد

10.50

 

نکـــــــــــــــــــته
توجه داشته باشید که تعیین تعداد ارقام سمت راست نقطه اعشار
فقط برای داده های حقیقی امکان پذیر است
و همچنین قسمت اعشاری در صورت لزوم به صورت خودکار گرد خواهد شد

در جدول زیر ذکر چند نمونه از خروجی های فرمت بندی شده پرداخته شده است

خروجی دستور
1.0500000000E+10 ;(10.5)Write
1.0E +01 ;(10.5:3:2)Write
Ө10.50 ;(10.5:6:2)Write
ӨӨӨWIKI ;(7:’Write(‘wiki
wikidelphi ;(2:’Write(‘wiki
Ture ;(3:’Write(‘Ture
ӨFalse ;(3:’Write(‘False

 

[adinserter block="1"]
4/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا