آموزش پاسکال

عملگر منطقی xor در پاسکال

عملگر منطقی xor در پاسکال

عملکرد این عملگر مشابه با عملکرد عملگر and است
با این تفاوت که این عملگر طبق جدول زیر عمل خواهد نمود

حاصل عمل xor عملوند دوم عملوند اول
0 0 0
1 1 0
1 0 1
0 1 1

برای مثال به محاسبه عبارت زیر خواهیم پرداخت
ابتدا عملوند ها از مبنای 10 به مبنای باینری تبدیل خواهند شد
نتیجه به ترتیب 01111101 و 10000111 خواهد بود
در نهایت عمل xor به صورت بیت به بیت صورت میگید
حاصل نتیجه از مبنای باینری به مبنای 10 تبدیل میگردد که حاصل آن عدد 250 خواهد بود
در نتیجه حاصل عبارت 125xor130 عدد 250 خواهد بود

نکـــــــــــــــته
برای محاسبه A XOR B میتوایند از فرمول زیر استفاده نمایید
:
A xor B = (A and not B ) OR (not A and B

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا