آموزش پاسکال

عملگر منطقی shl در پاسکال

عملگر منطقی shl در پاسکال

این عملگر دارای دو عملوند از نوع صحیح می باشد
عملکرد این عملگر بدین طریق صورت می گیرد که ابتدا عملوند سمت چپ خود را از مبنای 10 به مبنای باینری تبدیل نموده
و سپس عمل Shift Lift (انتقال به سمت چپ) را به تعداد عددی که عملوند سمت راست تعیین می نماید انجام می دهد
این عمل به نحوری انجام می شود که هر بار انتقال به سمت چپ جای خالی سمت راست با عدد صفر پر میشود
برای مثال به محاسبه عبارت زیر می پردازیم
125shl2
ابتدا عملوند سمت چپ از مبنای 10 به مبنای باینری تبدیل خواهد شد که نتیجه 01111101 خواهد بود
حال بیت های این عدد به اندازه 2 بیت به سمت چپ انتقال داده می شوند

عدد اصلی 01111101

نتیجه یک بار انتقال به چپ 11111010

نتیجه دو بار انتقال به چپ 11110100

حال نتیجه از مبنای باینری به مبنای 10 تبدیل میگردد که حاصل آن عدد 244 خواهد بود
در نتیجه حاصل عبارت 125shl2 عدد 244 خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا