آموزش پاسکال

عملگر منطقی not در پاسکال

عملگر منطقی not در پاسکال

عمل not را روی هر یک از بیت های عملوند اعمال خواهد نمود
عمل not بدین طریق صورت میگیرد که هر 0 به 1 و هر 1 به 0 تبدیل میگردد
عملوند باید از نوع صحیح باشد
برای مثال به محاسبه not 120 میپردازیم
ابتدا عدد 120 که در مبنای 10 است به مبنای باینری تبدیل میشود که حاصل آن 01111000 خواهد بود
حاصل صفرها به یک و یک ها به صفر تبدیل میشوندکه حاصل آن 10000111 خواهد شد
در نهایت عدد باینری به مبنای 10 تبدیل میگردد که نتیجه 135 خواهد بود
درنتیجه حاصل عبارت not 120 عدد 135 خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا