آموزش پاسکال

عملگر منطقی and در پاسکال

عملگر منطقی and در پاسکال

عمل ضرب منطقی را به صورت بیت به بیت انجام میدهد
عملوندهای and باید از نوع صحیح باشند
پاسخ این عملگر نیز از نوع صحیح خواهد بود

حاصل عمل and عملوند دوم عملوند اول
0 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1

برای مثال به محاسبه عبارت زیر می پردازیم

125and135

ابتدا عملوند ها از مبنای 10 به مبنای باینری تبدیل خواهد شدنتیجه به ترتیب 01111101 و 1000011 خواهد بود
در نهایت عمل ضرب منطقی به صورت بیت بیت صورت میگیرد
حال نتیجه از مبنای باینری به مبنای 10 تبدیل میگردد که حاصل آن عدد 5 خواهد بود
درنتیجه حاصل عبارت 125and135 عدد 5 خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (5 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا