آموزش پاسکال

عملگر بولی xor در پاسکال

عملگر بولی xor در پاسکال

عمل xor را روی عملوند های بولی انجام میدهد این عملگر طبق جدول زیر عمل خواهد نمود

حاصل عمل xor ارزش عملوند دوم ارزش عملوند اول
False False False
Ture Ture False
Ture False Ture
False Ture Ture

همان طور که در جدول مشاهده می نمایید اگر ارزش دو عملوند یکسان باشد
عمل xor  مقدار False خواهد بود و اگر ارزش دو عملوند متفاوت باشد
نتیجه عمل xor مقدار Ture خواهد بود
برای مثال به محاسبه عبارت زیر می پردازیم

( 5 * 2 = 10 ) xor Ture

با توجه به اینکه حاصل عبارت مربوط به عملوند  سمت چپ Ture (درست) است
لذا عمل xor  روی دو عملوندی که دارای ارزش یکسان میباشد صورت میگیرد
در نتیجه حاصل عبارت False خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا