آموزش پاسکال

عملگر بولی not در پاسکال

عملگر بولی not در پاسکال

عمل not را روی عملوند بولی انجام میدهد
نحوه انجام این عمل بدین طریق است
که اگر ارزش عملوند True باشد نتیجه False خواهد بود
و اگر عملوند دارای ارزش False باشد
نتیجه True خواهد بوداین عملگر طبق جدول زیر عمل خواهد نمود

حاصل عمل not ارزش عملوند
False True
True False

برای مثال به محاسبه عبارت زیر می پردازیم

not (5*2=10)

 

با توجه به اینکه حاصل عبارت داخل پرانتز True (درست) میباشد
در نتیجه عملگر not باعث میگردد که حاصل عبارت False (ناردست) باشد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا