آموزش دلفی

عملگرهای منطقی در دلفی

عملگرهای منطقی در دلفی

عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل میکنند و حاصل کارآنها نیز یک مقدار منطقی است
مقادیر منطقی دارای دو ارزش درست و نادرست است
عملگرهای منطقی همانند جدول زیر هستند

مثال نوع عملگر
not x مخالف not
x and y and و and
a or y or یا or
x xor y یای انحصاری xor

عملگر not ارزش عملوندش را مخالف میکنند
حاصل کار and وقتی ارزش درست است که هر دو عملوند ارزش درستی داشته باشند
حاصل کارor وقتی ناردست است که هر دو عملوند ناردست باشدو در بقیه حالت حاصل آن ارزش درست است
حاصل xor وقتی ناردست است که هردو عملوند درست و یا هر دو عملوند نادرست باشند

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا