آموزش پاسکال

عملگرهای ریاضی در پاسکال

عملگرهای ریاضی در پاسکال

عملگرهای ریاضی به دو دسته تقسیم می شوند

  1. عملگرهای ریاضی دو تایی ( + – * / div   mof  )
  2. عملگرهای ریاضی منفرد ( + – )

در جدول زیر به تشریح عملگرهای ریاضی دو تایی پرداخته شده است

عملگره شرح
+ عمل جمع ریاضی را انجام میدهد و عملوندهای آن میتوانند از نوع صحیح یا حقیقی باشند
عمل تفریق ریاضی را انجام میدهد و عملوندهای آن میتوانند از نوع صحیح یا حقیقی باشند
* عمل ضرب ریاضی را انجام میدهد و عملوندهای آن میتوانند از نوع صحیح یا حقیقی باشند
/ عمل تقسیم ریاضی را انجام میدهد و عملوندهای آن میتوانند از نوع صحیح یا حقیقی باشند
توجه داشته باشید که پاسخ از نوع حقیقی خواهد بود
div عمل تقسیم را نحوی انجام میدهد که از باقیمانده صرف نظر خواهد شد
و عملوندهای ان از نوع صحیح باشند و پاسخ آن نیز از نوع صحیح خواهد شد
mod عمل تقسیم را نحوی انجام میدهد که از باقیمانده صرف نظر خواهد شد
و عملوندهای ان از نوع صحیح باشند و پاسخ آن نیز از نوع صحیح خواهد شد

در جدول زیر به تشریح عملگرهای ریاضی منفرد پرداخته شده است

عملگر شرح
+ علامت عملوند را مثبت میکند عملوند میتواند از نوع صحیح یا حقیقی باشد
علامت عملوند را مثبت میکند عملوند میتواند از نوع صحیح یا حقیقی باشد

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (6 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا