آموزش پاسکال

عبور دادن آرایه به پروسیجر یا توابع در پاسکال

عبور دادن آرایه به پروسیجر یا توابع در پاسکال :

آرایه ها میتوانند به عنوان پارامترهای ورودی و یا خروجی در پروسیجرها و توابع مورد استفاده قرار گیرند
برای این منظرو باید آرایه مورد نظر را به عنوان یک نوع داده ای جدید معرفی نموده
و سپس از نوع جدید برای عبور دادن آریه ها به پروسیجر یا توابع به صورت زیر است.

Type
نوع داده ای جدید = Array [حد بالا ..حد پایین [... ,]] of نوع داده ای ;
.
.
Var
 نوع داده ای جدید : نام متغیر ;
.
.
Procdure nameProcdure  ( نوع داده ای جدید : نام پارامتر );
begin
{استفاده از پارامتر}
end;
.
.
begin
{مقدار دهی متغیر}

متغیر  نام پروسیجر;
.
.
end.

برای مثال در برنامه زیر از یک آرایه به عنوان پارامتر یک پروسیجر استفاده شده است .

Type
 NewType = Array[1..3] of integer;
Var
 A  : NewType;

Procdure Print (B : NewType);
begin
 WriteLn(B[1]);
 WriteLn(B[2]);
 WriteLn(B[3]);
end;

begin
 A[1] := 10;
 A[1] := 20;
 A[1] := 30;

Print (A);

ReadLn;

end.

با اجرای برنامه فوق آرایه به نام A به وجود می آید و عناصر آن مقداردهی میگردد
سپس آرایه A به عنوان پارامتر به پروسیجر Print ارسال شده و مقادیر عناصر آن نمایش داده میشود
دربرنامه زیر از پروسیجر استفاده شده است که پارامتر خروجی آن یک آرایه است.

Type
NewType = Array [1..10] of Integer;
var
 A : Byte;
 B : NewType;

Procdure GetArray (var N  : NewType) ;
begin
 For A : = 1 to 10 do
  ReadLn(N[A]);
end;

begin
 GetArray(B);
  for A := 1 to 10 do
   WriteLLn(B[A]);
end.

 

5/5 - (3 امتیاز)

امتیاز به این مطلب

5/5 - (3 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید