آموزش پاسکال

عبارت در پاسکال

عبارت در پاسکال

هر عبارت از یک یا چند عملگر و عملوند تشیکل میشود و شامل یک نتیجه خواهد بود
عبارات با توجه به نوع نتیجه دسته بندی میشوند
برای مثال عباراتی که دارای نتیجه عددی هستند به عباراتی ریاضی مربوط میشوند
به عبارت زیر توجه نمایید

x + y -10

در عبارت فوق x , y و 10 عمولوند هستند
+ و   عملگرهای عبارت فوق می باشند
در حالت کلی دو نوع عملگر وجود دارد
عملگرهای دوتایی
عملگرهای منفرد
عملگرهای دوتایی شامل دو عملومد هستند که درطرفین آن قرار خواهند گرفت
برای مثال عملگر ضرب ( * ) یک عملگر دوتایی است
عملگرهای منفرد به عملگرهایی اطلاق میشود که روب یک عملوند تاثیر می گذارند
عملگرهای منفرد در سمت چپ عملوند قرار میگیرند
برای مثال عملگر منفی ( ) یک عملگر منفرد است

[adinserter block="1"]
5/5 - (5 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا