آموزش پاسکال

ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال

ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال

پاسکال یک زبان برنامه نویسی ساخت یافته است
ساخت یافته بودن به این معناست که یک برنامه به چند تکه قابل تقسیم میگردد و سپس این تکه ها با یکدیگر مرتبط شده و تشکیل یک برنامه کامل را میدهند
توضیحات قسمت قبل در ارتباط با برنامه نویسی ساخت یافته است
حال می خواهیم ساختار کلی یک برنامه در زبان پاسکال را مورد برسی قرار دهیم
در حالت کلی یک برنامه در زبان پاسکال از سه قسمت تشکیل میشود

1 – عنوان برنامه (Program Heading )
2 – قسمت اطلاعات (Data Section)
3 – قسمت دستورالعملها (Code Section)

هر یک از این قسمتهای کلی قسمتهای دیگر را شامل می شوند
در شکل بعد نمای کلی این قسمتهای آنها را مشاهد می نمایید

برای اینکه بتوانیم هر یک از قسمتهای فوق را تشریح نماییم
نیاز به داشتن اطلاعاتی در رابطه با کوچکترین واحد معنی دار در زبان پاسکال که به ان توکن (Token) گفته میشود خواهیم داشت

بنابراین ابتدا به تشریح توکن و سپس به تشریح هر یک از قسمتهای تشکیل دهنده برنامه خواهیم پرداخت
شکل کلی برنامه نویسی در زبان پاسکال

عنوان برنامه نام برنامه Program Name
عنوان برنامه رهنمودهای مترجم Compiler Directives
قسمت اطلاعات اعلان ثابتها Constant Declaration
قسمت اطلاعات اعلان نوعها Type Declaration
قسمت اطلاعات اعلان متغیرها Variable Declaration
قسمت اطلاعات اعلان برچسبها Label Declaration
قسمت دستورالعملها پروسیجرها Procedures
قسمت دستورالعملها توابع Functinons
قسمت دستورالعملها بلوک اصلی برنامه Main Program Block

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (11 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا