آموزش پاسکال شی‌گرا

روتین ‌های دستکاری رشته‎‌ها در پاسکال شی‌گرا

روتین ‌های دستکاری رشته‎‌ها در پاسکال شی‌گرا

پاسکال شی‌گرا شامل توابع و پروسیجر های متعددی برای دستکاری رشته هاست
در جدول زیربه تشریح مهم ترین توابع و پروسیجر های مربوط به دستکاری رشته ها پرداخته شده است

نام تابع یا پروسیجر توضیحات
Copy دریافت یک رشته از درون یک رشته
Delete حذف قسمتی از یک رشته
Format قالب بندی رشته ها برای ارسال پارامتر به آنها
Insert درج یک متن درون یک رشته
IntToStr تبدیل یک عدد صحیح به یک رشته
Length دریافت طول رشته
LowerCase تبدیل یک رشته یه حروف کوچک
Pos دریافت محل شروع یک زیر رشته درون یک رشته
StringOfChar دریافت رشته ای که با کاراکتر مشخصی پر شده باشد
StrPas تبدیل یک رشته مختوم به تهی به یک رشته عادی
StrPCopy تبدیل یک رشته عادی به یک رشته مختوم به تهی
StrToInt تبدیل یک رشته به یک عدد صحیح در صورتی که رشته برای تبدیل به عدد نامعتبر باشد خطا رخ می دهد
StrToIntDef تبدیل یک رشته به یک عدد صحیح در صورتی که رشته برای تبدیل به عدد نامعتبر باشد یک عدد پیش فرض به رشته تبدیل میشود
StrToxxx توابعی برای تبدیل یک رشته به یک عدد حقیقی نظیر مقادیر گول تاریخ یا زمان
Trim برش کاراکترها از درون یک رشته و قرار دادن فضای خالی به جای آن ها
UpperCase تبدیل یک رشته به حروف بزرگ
XXXToStr توابعی برای تبدیل اعداد حقیقی نظیر مقادیر پولی تاریخی یا زمان به یک رشته

توجه داشته باشید که در جدول فوق میتوانید
به جای xxx از Float  و Currency  و  Data یا Time استفاده کنید
لذا تابعی با نام FloatToStr معتبر است

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا