آموزش پاسکال

دستور پرشی در پاسکال

دستور پرشی درپاسکال

از دستور پرشی برای انتقال کنترل به دستور دلخواه استفاده میشود
همان طور که در پست های قبلی توضیح داده شد از دستور پرشی به همراه برچسبها استفاده میشود
شکل کلی استفاده از دستور پرشی به صورت زیر است

Goto برچسب;

برای مثال در برنامه زیر از دستور پرشی استفاده شده است

Labeal
 Hello,Goodby;
begin
 goto Hello;
 Write ('Pascal');
 Hello : WriteLn('Hello');
 goto Goodby;
 Write('ok');
Goodby:WriteLn('Goodby.');
end.

در این برنامه از دو دستور پرشی استفاده شده است
با اجرای این برنامه کنترل به اولین خط در قسمت دستورالعملها منتقل خواهد شد
سپس دستور پرشی باعث انتقال کنترل برنامه به برپسب Hello خواهد شد
و دستور خروجی که موجب نمایش رشته Pascal میگردد
اجرانخواهد شد دستور خروجی که باعث چاپ رشته Hello می گردد اجرا شده و کنترل به خط بعدی منتقل میگردد
دستور پرشی دوم موجب انتقال کنترل برنامه به برچسب Goodby خواهد شد
و دستور خروجی که باعث نمایش رشته ok میگردد اجرا نخواهد شد
دستور خروجی که باعث چاپ رشته Goodby میگردد اجرا شده و برنامه خاتمه می یاد
در نتیجه خروجی این برنامه به صورت زیر خواهد بود

Hello
Goodby

 

نکتـــــــــــــــــــــــــــــــــه
با توجه به اینکه استفاده از دستورات پرشی در بعضی موارد بسیار مفید خواهد بود
اما با توجه به اینکه باعث تغییر روال منطقی برنامه میگردد
بنابراین بهتر است تا حد امکان در برنامه هایتان از دستور پرشی استفاده نکنید

 

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا