آموزش پاسکال

دستور خروجی WriteLn در پاسکال

دستور خروجی WriteLn در پاسکال

عملگر دستور WriteLn نیز مشابه عملکرد دستور Write است
با این تفاوت که دستور خروجی WriteLn بعد از ارسال داده ها باعث انتقال مکان نما به ابتدای سطر بعدی خواهد شد
برای مثال دربرنامه زیر از دستور خروجی WriteLn استفاده شده است

begin
 WriteLn('Wikidelphi');
end.

همچنین میتوانید داده های متعددی را در یک مرحله ارسال نمایید برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

Var
 A:Integer;
 B:Char;
 C:Real;
begin
 ReadLn(A,B,C);
 WriteLn(A,B,C);
end.

ارجای این برنامه باعث دریافت داده های مورد نظر از کاربر و سپس نمایش انها روی صفحه نمایش خواهد شد

نکـــــــــــــــــــته
شما میتوانید از دستور خروجی WriteLn بدون ذکر داده های خروجی استفاده
نماییدانجام این عمل یک سطر خالی ایجاد خواهد شد
[adinserter block="1"]
5/5 - (4 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا