آموزش پاسکال

دستور جایگزینی در پاسکال

دستور جایگزینی در پاسکال

از دستور جایگزینی برای مقدار دهی متغییر ها استفاده میشود
شکل کلی استفاده از دستور جایگزینی به صورت زیر است

عبارت =: نام متغییر;

توجه داشته باشید که حاصل عبارت مورد نظر باید با نوع متغییر یکسان بوده و یا هم خوانی داشته باشد
برای مثال اگر متغییر از نوع Integer و یا یکی از نوع های باشد که با Integer  هم خوانی داشته باشد نظیر (Byte)
در مثال زیر جایگزینی استفاده شده است

Var
 A:Integer;
 B:Char;
 C:Byte;
begin
 A: =10;
 B:='M';
 C:=4;
 A:=c;
end.

برنامه فوق شامل 4 دستور جایگزینی است
دستور اول باعث مقداردهی متغییر A با عدد 10 خواهد شد
دستور دوم باعث مقدار دهی متغییر B با کاراکتر M خواهد شد
دستور سوم باعث مقدار دهی متغییر C با عدد 4 خواهد شد
دستور جهارم باعث مقداردهی متغییر A با مقدار متغییر C خواهد شد
در نتیجه متغییر A دارای مقدار 4 خواهد شد

امتیاز به این مطلب

5/5 - (2 امتیاز)

لینک کوتاه

لینک Qrcode

2AC

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا