آموزش پاسکال

ثابت ها در پاسکال

ثابت ها در پاسکال

از این قسمت برای تعریف مقادیر ثابت استفاده میشود
برای مثال اگر در قسمتهای متعددی از برنامه تان به استفاده از یک مقدار ثابت نیاز داشته باشید
بهتر است آن را به عنوان یک مقدار ثابت معرفی و سپس استفاده نمایید
برای این منظور باید کلمه Const را ذکر نموده و به دنبال آن ثابتهای مورد نظرتان را تعریف نمایید
در پاسکال دو نوع ثابت میتوان تعریف نمود
ثابتهای نوع دار (Typed)
ثابتهای بدون نوع (Untyped)
ثابتهای نوع دار علاوه بر مقداردهی اولیه شامل نوع داده‌ای نیز خواهند بود لذار شما میتوانید مقدار انها را در برنامه خود تغییر دهید
اما ثابتهای بدون نوع در طول اجرای برنامه غیر قابل تغییر است
شکل کلی تعریف ثابتها به صورت زیر است

const 
مقدار  = [  نوع : ] شناسه  ;
مقدار  = [  نوع : ] شناسه  ;

برای مثال این قسمت میتواند به صورت زیر باشد

const
A = 10 ;
B = 20 ;
C : Integer = 5 ;

با تعرف فوق ثابتی با نام A با مقدار 10 و ثابتی با نام B با مقدار 20 معرفی می شوند
عبارت آخر موجب تعریف ثابتی از نوع عدد صحیح با نام C و با مقدار 5 خواهد شد

const
 A = 10 ;
 B = 20 ;
 C = Integer = 5 ;
begin
 Writeln (A) ;
 Writeln (B) ;
 Writeln (C) ;
 Readln;
end.
[adinserter block="1"]
5/5 - (5 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا