آموزش پاسکال

توابع در پاسکال

توابع در پاسکال

توابع نیز عملکردی مشابه با پروسیجرها دارند.
با این تفاوت که نحوه تعریف و محل هایی که میتوان انها را فراخوانی نمود کمی متفاوت است.
معمولا از توابع در مواقعی استفاده خواهید نمود که نیاز به دریافت نتیجه داشته باشید.
شکل کلی تعریف یک تابع به صورت زیر است.

Function نام شناسه
[(var)|Const]نوع پارامتر [,نام پارامتر [,..]]:نام پارامتر [:...])]:
نوع;

برای مثال دربرنامه زیر از تابع استفاده شده است.

Function Add (A,B : Integer);Integer;
begin
 Add := A+B ;
end;

begin
WriteLn (Add(10,5)) ;
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 15 نمایش داده خواهد شد
به این دلیل که تابع Add دارای نتیجهای از نوع Integer است
پس عبارت (5 . 10 ) Add برابر با مقدار 15 خواهد شد
و این مقدار برای دستور خروجی قابل قبول است
همان طور که مشاهده می کنید برای تعیین نتیجه یک تابع باید از نام آن تابع استفاده کنید
در حقیقت درون بلوک یک تابع میتوان از نام آن به عنوان یک متغییر استفاده نمود
توجه داشته باشید
که نوع تابع در مقداردهی آن با اهمیت است
و زبان پاسکال در این مورد همانند با متغییر رفتار خواهد کرد
توابع نیز همانند پروسیجرها میتوانند به صورت متداخل استفاده شوند
همچنین انواع پارامترها را در تعریف توابع مورد استفاده قراردهید
جالب ترین قابلیت توابع در این است که شما میتوانید از آنها درعبارت استفاده نمایید
درضمن توابع رامیتوان همانند پروسیجرها فراخوانی نمود
برای مثال به برنامه زیر توجه کنید

Function Add (A,B : Integer);Integer;
begin
 Add := A+B ;
 WriteLn(A+B);
end;

begin
Add (10,5) ;
end.

اجرای برنامه فوق باعث نمایش عدد 15 خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا