آموزش پاسکال شی‌گرا

تشریح یونیت‌ها در پاسکال شی‌گرا

تشریح یونیت‌ها در پاسکال شی‌گرا

یونیت‌های دلفی باید از قالب از پیش تعیین شده‌ای پیروی کند
البته این موضوع تازه ای نیست
چرا که اگر یونیت از قالب مشخصی پیروی نکنند کامپایلر قادر به ترجمه ان نخواهد بود
یونیت پروژه یا همان Project Source شامل کلمه کلیدی Program  وسپس نام یونیت و به دنبال آن بلوک کدی که باکلمات begin و end  علامت گذاری شده خواهد بود
برای مشاهده یونیت پروژه گزینه Project>View Source  را از طریق منوی اصلی دلفی انتخاب کنید
کد مبدا درون یونیت پروژه به صورت زیر خواهد بود

program Project1;

uses
  Vcl.Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
  Application.Initialize;
  Application.MainFormOnTaskbar := True;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

کلمه کلیدی Program که در خط یک ظاهر شده است
مشخص میکند که این یونیت به عنوان یونیت اصلی برنامه است و به دنبال آن Project1 نام یونیت را مشخص میکند
توجه داشته باشید که نام پروژه مطابق با نام این یونیت خواهد بود
و دلفی به صورت پیش فرض از Project به همراه یک پسوند عددی استفاده خواهد کرد
اما شما میتوانید پروژه خود را با یک نام با معنا ذخیره کنید
با انجام این عمل  دلفی به صورت خودکار نام این یونیت را با نام جدید تغییر خواهد داد
در خط سوم از کلمه کلیدی uses استفاده شده است نام هر یونیتی که بعد از uses قید شود
به این مفهوم خواهد بود که یونیت پروژه برای کامپایل شدن به آنها نیاز خواهد داشت
در ادامه به تشریح کلمه کلیدی Uses پرداخته خواهد شد

خط هفتم شامل رهنمود مترجمی است که موجب میشود دلفی فایل های Recource پروژه را درون یونیت درج کند

توضیحات برنامه نویس یا برای یاداوری یا برای توضیحات کدهای نوشته شده به دیگر برنامه نویسی در خط هفتم ایجاد میشود

و توسط کامپایلر نادیده گرفته میشود  ( توضیحات میتواند به فارسی نیز باشد )

در رابطه با فایل های Recource در ادامه توضیحات کامل ارایه خواهد شد

خط نهم شامل کلمه کلیدی begin و خط سیزدهم شامل کلمه کلیدی end  است
توجه داشته باشید که کلمه متعددی end پایانی با پسوند نقطه همراه خواهد یود
به این دلیل که یک یونیت میتواند شامل بلوک های متعددی باشد که با begin و end  علامت گذاری شده باشند
اما تنها یک عبارت end پایانی درون هر یونیت وجود خواهد داشت

کدهای خطوط دهم یازدهم و دوازدهم کدهایی هستند
که باعث اماده سازی اولیه برنامه ایجاد فرم اصلی برنامه و شروع اجرای برنامه خواهند شد
برای نوشتن برنامه خود نیازی به دانستن جزییات این کدها نخواهید داشت

نکـــــــــــــــــــته
همان طور که میدانید از کلمات کلدیدی begin  و end  برای علامت گذاری بلوک های کد استفاده میشود
هر بلوک کد میتواند شامل تنها چند خط یا حتی چند هزار خط کد باشد

حال بهتر است نگاهی به یک یونیت ساده پاسکال داشته باشیم

برای این منظور گزینه File>New>Unit-Delphi را از منوی اصلی دلفی انتخاب کنید
با انجام این عمل دلفی یک یونیت جدید را ایجاد کرده و کد ان را درون پنجره Code Editor نمایش خواهد داد
کد مربوطه به شکل زیر خواهد بود

unit Unit2;

interface

implementation

end.

به نظر شما چیز جدیدی درون این یونیت وجود دارد؟
مطمئنا پاسخ شما خیر است
این یونیت درمقایسه با یونیت پروژه داراری دو نقطه اشتراک است
اول این که این یونیت با کلمه کلیدی Unit و به دنبال آن یونیت آغاز شده است تعجب کرده اید؟
باید به اطلاع شما برسانم که یونیت پاسکال با یکی از کلمات کلیدی Program  و یا Unit و به دنبال آن نام یوینیت مشخص میشود
لذا میان این یونیت و یونیت پروژه اشتراک وجود دارد
هم چنین هر دو یونیت با کلمه کلیدی end و پسوند نقطه خاتمه یافته اند و این نقطه اشتراک دوم است

این یونیت در مقایسه با یونیت پروژه دارای دو تفاوت است
اول این که این یونیت برخلاف یونیت پروژه شامل بخش Interface و یک بخش Implementation است
هر یونیتی یه غیر از یونیت اصلی برنامه باید شامل یک بخش Interface یکی بخش Implementation باشد
در رابطه با این دو کلمه کلیدی در ادامه توضیحات  بیشتر ارایه خواهد شد
دوم این که این یونیت فاقد کلمه کلیدی begin است
یونیت اصلی برنامه باید شامل هر دو کلمه begin  و end باشد
اما یک یونیت کد فقط شامل عبارت end پایانی خواهد بود

[adinserter block="1"]
4.5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا