آموزش دلفی

تشریح یونیت‌ها در دلفی

تشریح یونیت‌ها در دلفی

یوینت های دلفی باید از قالب از پیش تعیین شده ای پیروی کنند
البته این موضوع تازه ای نیست چرا که اگر یونت از قالب مشخصی پیروی نکنند کامپایلر قادر به ترجمه آن نخواهد بود
یونیت پروژه یا همان Projecet Source شامل کلمه کلیدی Program و سپس نام یونیت و به دنبال آن بلوک کدی که با کلمات کلیدی begin و end علامت گذاری شده خواهد بود
برای مشاهده یونیت پروژه گزینه

Project | View Source

را از طریق منوی اصلی دلفی انتخاب نمایید
کد مبدا درون یونیت پروژه به صورت زیر خواهد بود البته توجه داشته باشید که شماره خطوط وجود نخواهد داشت

program Project1;

uses
  Vcl.Forms,
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1};

{$R *.res}

begin
  Application.Initialize;
  Application.MainFormOnTaskbar := True;
  Application.CreateForm(TForm1, Form1);
  Application.Run;
end.

کلمه کلیدی Program  که در خط ظاهر شده است مشخص میکند
که این یونیت به عنوان یونیت اصلی برنامه میباشد و به دنبال آن Project1 نام یونیت را مشخص میکند
توجه داشته باشید که نام پروژه مطابق با نام این یونیت خواهد بود و دلفی به صورت پیش فرض از Project به همراه یک پسوند عددی استفاده خواهد نمود
اما شما میتوانید پروژتان را به یک نام با معنا ذخیره نمایید
با انجام این عمل دلفی به صورت خودکار نام یونیت را با نام جدید تغییر خواهد داد
در خط سوم از کلمه کلیدی uses استفاده شده است
نام هر یونیتی که بعد از uses قید شود به این مفهموم خواهد بود که یونیت پروژه  برای کامپایل شدن به آنها نیاز خواهد داشت
در ادامه به تشریح کلمه کلیدی Uses پرداخته خواهد شد

خط هفتم شامل رهنمود مترجمی است که موجب میگردد دلفی فایل های Resource پروژه را درون یونیت درج نمایید
در رابطه با فایل های Resource درادامه توضیحات کاملتری ارئه خواهد شد

خط نهم شامل کلمه کلیدی begin  و خط چهاردهم شامل کلمه کلیدی end است
توجه داشته باشید که کلمه کلیدی end  پایانی با پسوند نقشه تماه خواهد بود
به این دلیل که یک یونیت میتواند شامل بلوکهای متعددی باشد که شامل begin و end علامت گذاری شده باشند
اما تنها یک عبارت end پایانی درون هر یونیت وجود خواهد داشت

کدهای خطوط دهم یازدهم و دوازدهم سیزدهم کدهایی هستند که باعث اماده سازی اولیه برنامه , ایجاد فرم اصلی و شروع اجباری خواهند شد

شما برای نوشتن برنام هایتان نیازی به دانستن جزئیات این کد ها نخواهید داشت

نکتــــــــــــه
همان طور که میدوانید از کلمات کلیدی begin  و end  برای علامت گذاری بلوک های کد استفاده میشود
هر بلوک کد میتواند شامل تنها چند خط و یا حتی چند هزار خط کد باشد

حال بهتر است نگاهی به یک یونیت ساده پاسکال داشته باشیم

برای این منظور گزینه

File | New | Other | Delphi Files

را از منوی اصلی دلفی انتخاب نموده و سپس از درون کادر محاوره ای New Item بر روی آیکون مربوط Unit دابل کلیک کنید
با انجام این عمل دلفی یک یونیت جدید را ایجاد نموده و کد آن را درون پنجره Code Editor نمایش خواهد داد

و یا در منوی دلفی

File | New | Unit – Delphi

یک یونیت جدید ایجاد کنید

 

unit Unit2;

interface

implementation

end.
نکتــــــــــــه
توجه داشته باشید که در زبان پاسکال هیچ فایل یا یونیتی دارای شماره خط نخواهد بود و در این جا شما باید شماره خط ها را در نظر نگیرید

به نظر شما چه چیز جدیدی درون این یونیت وجود دارد؟
مطمئنا پاسخ شما خیر است
این یونیت در مقایسه با یونیت پروژه دارای دونقطه اشتراک است
اول اینکه این یونیت با کلمه کلیدی Unit و به دنبال آن نام یونیت آغاز شده است
تعجب کرده اید؟ باید به اطلاعتان برسانم که یونیت پاسکال با یکی از کلمات کلیدی Program  و Unit و به دنبال آن نام یونیت مشخص میگردد

لذا میان این یونیت و یونیت پروژه اشتراک وجود دارد همچنین هر دو یونیت با کلمه کلیدی end و پسوند نقطه خاتمه یافته اند و این نقطه اشتراک دوم است

این یونیت در مقایسه با یونیت پروژه دارای دوتفاوت است
اول اینکه این یونیت بر خلاف یونیت پروژه شامل بخش های interface  و implementation است
هر یونیتی به غیر از یونیت اصلی برنامه باید شامل یک بخش interface و کی بخش implementation باشد
در رابطه با این دو کلمه کلیدی در ادامه توضیحات لازمه خواهم داد

دوم اینکه یونیت فاقد کلمه کلیدی begin است یونیت اصلی برنامه باید شامل هر دو کلمه begin و end  باشد
اما یک یونیت کد فقط شامل عبارت end پاینی خواهد بود

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا