آموزش پاسکال شی‌گرا

تبدیل نوع در پاسکال شی‌گرا

تبدیل نوع در پاسکال شی‌گرا

تبدیل نوع یا Casting به این مفهوم است که یک داده‌ای به نوع داده‌ای دیگری تبدیل شود
به مثال زیر توجه کنید

Var
 AChar : Char;
 Ninteger : Integer ;
begin
 Achar := 'A';
 AnInteger(IntToStr(AnInteger));
end;

همان طور که در برنامه مشاهده میکنید
عبارت Integer(AChar) باعث تبدیل نوع کارکتری به نوع عددی صحیح میشود
در بسیاری از موارد شما نیاز به تبدیل نوع خواهید داشت
برای مثال اگر در این برنامه از عمل تبدیل نوع استفاده نکرده بودید
دلفی خطای ناهگون بودم نوع را نمایان میکرد
حال که در این برنامه از تبدیل نوع استفاده کرده اید
مقدار متغییر AnInteger برابر با  65 (کد ASCII) مربوط به کارکتر A خواهد بود

نکـــــــــــته
به عمل تبدیل نوع Typecasting (با تلفظ کستینگ) نیز میگویند

توجه داشته باشید که عمل تبدیل نوع در تمامی موارد امکان پذیر نخواهد بود
به مثال زیر توجه کنید

Var
 Pi : Double;
 AnInteger : Integer;
begin
 Pi : =3.14;
 ShowMassege (IntToSrt(AnInteger));
end;

برنامه فوق باعث بروز خطا خواهد شد
به این دلیلکه عدد حقیقی نمیتواند با روش تبدیل نوع به عدد صحیح تبدیل شود
برای این منظور میتوانید از توابع از پیش تعریف شده برای تبدیل عدد حقیقی به صحیح استفاده کنید

[adinserter block="1"]
3.5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا