آموزش پاسکال

تابع Trunc در پاسکال

تابع Trunc در پاسکال

تابع Trunc در پاسکال از این تابع برای دریافت قسمت صحیح یک عدد استفاده میشود
شکل

function Turnc (X  : Real):Longint;

توضیحات : پارامتر x باید یک عبارت یا متغیر از نوع Real باشد
حاصل این تابع از نوع Longint خواهد بود
مثال

begin
 WriteLn (Trunce(10.5));
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 10 نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (2 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا