آموزش پاسکال

تابع Swap در پاسکال

تابع Swap در پاسکال

تابع Swap در پاسکال از این تابع برای تعویض بایت با ارزش تر با بایت کم ارزش تر استفاده میشود
شکل

function Swap (X) : <نوع مشابه با پارامتر>;

توضیحات : پارامتر X باید از نوع Integer یا Word باشد
مثال

begin
 WriteLn (Swap($1234));
end.

با اجرای برنامه فوق موجب نمایش عدد 13330 خواهد شدکه درحقیقت معادل با عدد $4312 است.

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا