آموزش پاسکال

تابع Sqrt در پاسکال

تابع Sqrt در پاسکال

تابع Sqrt در پاسکال از این تابع برای دریافت جذر یک عدد استفاده میشود
شکل

function (X:Real):Real;

توضیحات : پارامتر x باید عبارت یا متغیری از نوع Real باشد
حاصل این تابع از نوع تابع Real خواهد بود
در حقیقت این تابع جذر X را محاسبه نموده و آن را به عنوان حاصل تابع قرار خواهد داد
مثال

begin
 WriteLn(Sqrt(9):1:0);
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 3 نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
2.7/5 - (3 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا