آموزش پاسکال

تابع Sqr در پاسکال

تابع Sqr در پاسکال

تابع Sqr در پاسکال از این تابع برای دریافت مجذور یک عدد استفاده میشود
شکل

function Sqr (X):<نوع مشابه پارامتر>;

توضیحات : پارامتر X باید عبارت یا متغییری ازنوع عددی باشد
بنابراین حاصل این تابع نیز از نوع پارامتر ارسالی خواهد بود
در حقیقت این تابع مجذور عدد x را محاسبه نموده و آن را به عنوان حاصل تابع قرار خواهد داد
مثال

begin
 WriteLn(Sqr(10));
end.

اجرای برنامه فوق موجب نمایش عدد 100 خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا