آموزش پاسکال

تابع Sin در پاسکال

تابع Sin در پاسکال

تابع Sin در پاسکال از این تابع برای دریافت سینوس یک زاویه استفاده میشود
شکل

function Sin (X : Real): Real;

توضیحات : پارامتر x باید عبارت یا متغیری از نوع Real باشد
پارامتر x اندازه زاویه را برحسب رادیان مشخص خواهد کرد
لازم به ذکر است حاصل این تابع ازنوع Real می باشد
که سینوس زاویه x خواهد بود
مثال

begin
WriteLn(Sin(90):1:0);
end.

با اجرای برنامه فوق عدد 1 نمایش داده خواهد شد

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا