آموزش پاسکال

تابع Round در پاسکال

تابع Round در پاسکال

تابع Round در پاسکال از این تابع برای گرد کردن اعداد استفاده میشود
شکل

function Round (X : Real):Lomgint;

توضیحات : پارامتر x باید عبارت یا متغیری از نوع Real باشد
حاصل این تابع از نوع Longint خواهدبود
درحقیقت پارامتر x به نزدیک ترین عدد صحیح گرد شده و به عنوان حاصل تابع قرار خواهد گرفت
مثال

begin
 WriteLn (Round(10.4));
 WriteLn (Round(10.5));
end.

اجرای برنامه فوق موجب نمایش اعداد 10 و 11 خواهد شد.

[adinserter block="1"]
5/5 - (1 امتیاز)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا